Heb je een vraag? Stel deze hier

Wat houdt de schadeprocedure in?

Nadat de huurder is teruggekomen van vakantie en de camper/ caravan bij de verhuurder heeft ingeleverd, wordt de ontstane schade transparant gecommuniceerd tijdens de inname. Tijdens deze overdracht wordt er aandacht besteed aan het bekijken, bespreken en fotograferen van de schade. Hierna wordt het overdrachtsformulier volledig ingevuld, waarop genoteerd wordt dat en waar er schade is ontstaan.Ten slotte wordt dit overdrachtsformulier door de huurder bevestigd (digitaal formulier) of door zowel de huurder als de verhuurder ondertekend (papieren overdrachtsformulier).

Hoe nu verder
Indien het digitale overdrachtsformulier is gebruikt, is de schade direct geregistreerd bij Camptoo en wordt de borg vastgehouden in afwachting van de definitieve oplossing. Als je niet het digitale maar het papieren formulier hebt gebruikt, is het van belang om als verhuurder binnen 24 uur na einde van de huurperiode de schade als naheffing door te geven, zodat de borg kan worden vastgehouden.
Binnen 10 werkdagen dient de verhuurder een offerte van de herstelkosten, schadefoto's en een omschrijving van de schade aan te leveren via Camptoo.nl. Camptoo zal de huurder hiervan op de hoogte brengen, waarna de huurder 48 uur de tijd heeft om akkoord te gaan dan wel een tegenexpertise door een onafhankelijke schade-expert aan te vragen indien hij/zij de kosten betwist.
Indien het verschil tussen de hoogte van de schade zoals opgegeven door de Eigenaar en zoals bepaald door de onafhankelijke schade-expert minder dan € 50,- euro bedraagt, zijn de kosten van de schade-expertise voor rekening van de Huurder. Indien de hoogte van de schade meer dan € 50,- goedkoper is, zijn de kosten van de onafhankelijke schade-expert voor rekening van de Eigenaar. Indien de onafhankelijke schade-expert voor het vaststellen van de reparatiekosten extra foto’s van de schade nodig heeft waarop de schade duidelijk zichtbaar is, dient de Eigenaar deze binnen 5 werkdagen ter beschikking te stellen aan de schade-expert. Indien dit niet binnen de gestelde termijn gebeurt, vervalt het recht op een schadevergoeding voor de Eigenaar.
Hierna brengt de verhuurder het voertuig naar de garage, waar een specialist de schade zal repareren. De verhuurder dient deze reparatie zelf te betalen.
Camptoo zal de schadeafhandeling verwerken nadat van de verhuurder van de camper/caravan het ondertekende overdrachtsformulier, foto’s, een reparatie factuur én betaalbewijs van de schadereparatie is ontvangen. Op deze reparatiefactuur staan de definitieve kosten voor de reparatie vermeld, welke wij zullen verrekenen met het eigen risico en/of de borg.

Kom je er niet uit? Stel je vraag dan rechtstreeks aan ons customer happiness team!

Stuur ons een bericht en we komen zo spoedig mogelijk bij je terug
Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 17:30 uur. Van mei tot september ook op zaterdagen