1. Ga naar www.camptoo.nl
2. Klik rechts bovenaan de pagina op Inloggen
3. Log in met je persoonlijke gegevens
4. Je bent nu ingelogd, klik rechts bovenaan de pagina op Hallo, …
5. Klik op Berichten
6. Klik bij de gewenste huurder op Reservering beheren
7. Bij het onderdeel ‘Offerte’ zie je de prijsopbouw en kun je een toeslag rekenen of korting geven
8. De huurder krijgt een aangepast voorstel toegestuurd

Je kunt meerdere kortingen en/of toeslagen doorgeven. De service fee van Camptoo wordt bepaald op basis van de nieuwe overeengekomen huursom. Prijswijzigingen kunnen alleen worden aangebracht in een reservering die nog dit geaccepteerd en/of aanbetaald is. Wanneer je de prijs wilt wijzigen als dit wél zo is, kun je contact opnemen met onze Customer Happiness medewerkers via het contactformulier op onze website