Het is mogelijk om met een eigen huurcontract te werken, mits deze contracten dezelfde informatie bevatten als het overdrachtsformulier én door zowel huurder als verhuurder bij aanvang en afloop van de huurperiode worden ondertekend. Hierop moet dus duidelijk de staat van het gehuurde voorafgaand aan én na afloop van de huurperiode worden vermeld. Ook eigen huurcontracten dienen te worden ingediend via het platform van Camptoo.

Het (eigen) overdrachtsformulier is leidend in afhandeling van naheffingen en schade, omdat beide partijen deze hebben ondertekend. Neem bij twijfel over een eigen contract contact op met onze Customer Happiness Service via het contactformulier op onze website.