Wanneer je schade hebt gehad, kan je dit laten repareren en dient de huurder de vervangingskosten te betalen. Wanneer het onderdeel dat vervangen dient te worden al flink wat jaren oud is, hebben huurders en verhuurders af en toe vraagtekens over wat de vervangingswaarde dient te zijn. Bijvoorbeeld, een luifel van 18 jaar oud raakt zodanig beschadigd dat deze vervangen dient te worden. Een nieuwe luifel aanbrengen kost in totaal € 900. Wanneer deze hartstikke nieuw is, kan je stellen dat de eigenaar erop vooruit gaat. Dient dan de nieuwwaarde betaald te worden?

De Nederlandse wet zegt dat “Wanneer eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade ook voordeel oplevert, dan moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht.”, zie https://hommersomadvocatuur.nl/nieuw-voor-oud/. Uit de uitspraak van de rechter in dit geval blijkt dat het nieuw voor oud beginsel alleen betrekking heeft op de materiaalkosten en niet op de uren die nodig zijn om het onderdeel te vervangen. De uren dienen volledig vergoed te worden. Met betrekking tot de materiaalkosten is de zienswijze van Camptoo dat bij niet goed functioneren van een onderdeel dit een aanzienlijk negatief effect kan hebben op de gebruikservaring van de gehele camper of caravan (bijvoorbeeld een lekkend dakraam), terwijl de meerwaarde van een nieuw onderdeel bovenop een goed functioneren onderdeel beperkt is (in beide gevallen geen lekkage en ramen die open kunnen). Op basis hiervan acht Camptoo het redelijk om als waardevermindering van het onderdeel hetvolgende te hanteren: eerste 5 jaar geen waardevermindering; tussen 5 jaar en 10 jaar 20% waardevermindering; meer dan 10 jaar: 40% waardevermindering. Deze waardevermindering dient ingehouden te worden op de vervangingskosten van het nieuwe product.