De overdracht is een zeer belangrijk document, dit is namelijk het formulier waar Camptoo naar kijkt wanneer er achteraf schade is. Dit formulier is ondertekend door beide partijen en is daarom leidend in de schadeafhandeling.

– Tips –
Controleer nauwkeurig of er reeds aanwezige schade is aan de camper/ caravan. Als er sprake is van schade is het belangrijk dat dit wordt genoteerd op het overdrachtsformulier. Schrijf op waar de schade aanwezig is en maak hier foto’s van
– Controleer of de camper of caravan volledig schoon wordt meegegeven en noteer dit op het overdrachtsformulier
– Schrijf de kilometerstand correct op het overdrachtsformulier op
– Controleer beide telefoonnummers op het overdrachtsformulier voor als jullie elkaar willen bereiken tijdens de huurperiode
– Maak afspraken over het inleveren van de camper/ caravan na afloop van de huurperiode, als verhuurder kan je extra kosten in rekening brengen wanneer het gehuurde (veel) te laat wordt ingeleverd
– De huurder en jij dienen het volledig ingevulde en gecontroleerde overdrachtsformulier te ondertekenen voordat de huurder vertrekt
– Tijdens de overdracht dient de verhuurder de kentekenpapieren van de camper te overhandigen, een internationaal verzekeringsbewijs inclusief groene kaart en de inventarislijst te overhandigen. Indien mogelijk dient er ook een gebruikershandleiding te worden overlegd.

Na afloop van de huurperiode herhaal je deze procedure. Indien er tijdens jouw huurperiode schade ontstaat wordt dit persoonlijk besproken met de verhuurder. De schade dient duidelijk op het overdrachtsformulier omschreven te worden, waarna de verhuurder en jij hier beiden voor tekenen.

Indien er schade ontstaat tijdens jouw huurperiode kun je hier lezen hoe de afhandeling hiervan werkt.