Het kan voorkomen dat de huurder en de verhuurder elkaar een telefoonnummer of de adresgegevens willen geven, bijvoorbeeld voor een eerste kennismaking voordat de reservering definitief wordt gemaakt. Indien dit gebeurt blokkeert het systeem automatisch het telefoonnummer en/of de adresgegevens. De reden voor het blokkeren van deze gegevens is wegens privacybescherming van zowel de huurder als de verhuurder. Dit blokkeren gebeurt uitsluitend indien er nog geen sprake is van een definitieve reservering.

Hoe kan ik dan in contact komen met de (ver)huurder? 
Zodra er een (aan)betaling is voldaan en er dus sprake is van een definitieve reservering, ontvangen zowel de huurder als de verhuurder de contactgegevens van de andere partij. Dan kunnen zij onderling contact opnemen om afspraken te maken over bijvoorbeeld de uitgifte of voor het stellen van vragen.

Hoe kan Camptoo mij hierbij helpen?
Als je graag in contact komt met de andere partij en hiervoor een telefoonnummer wenst, neem dan contact op met onze Customer Happiness medewerkers via 085 273 74 52 of support@camptoo.nl. Wij zullen vragen om toestemming om zijn/haar telefoonnummer aan jou te geven. Wij gaan vertrouwelijk om met alle persoonlijke gegevens: jouw gegevens worden niet zonder jouw goedkeuring vrijgegeven.