Als je een betaalde reservering hebt maar op redelijke grond vindt dat de door jou gehuurde camper of caravan niet geschikt is en/of de voorzieningen en/of accessoires niet overeenkomen met de advertentie zoals op onze website zijn weergegeven, dan dien je deze te weigeren. Je bent dan gerechtigd om de huurovereenkomst te annuleren en hoeft geen kosten te betalen. De eventueel reeds (aan-)betaalde huurprijs en borg zullen in een dergelijk geval geheel aan je worden terugbetaald.

Is dit het geval, stuur dan de volgende gegevens naar ons Customer Support team via support@camptoo.nl:

  • jouw reserveringsnummer
  • de reden van annulering
  • foto’s waaruit blijkt dat het gehuurde voertuig niet overeenkomt met de advertentie op onze website

Wij zullen je verzoek tot annulering dan in behandeling nemen.

Wil je om een andere reden annuleren? Dan zijn annuleringsvoorwaarden van toepassing. In jouw reserveringsoverzicht staat welke type annuleringsvoorwaarden van toepassing is.