PRIVACYBELEID 1.5.1

Effectief per 25 mei 2022

Wij zijn Camptoo NL B.V. Fijn dat je onze dienst gebruikt! Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op onze website www.camptoo.nl, www.camptoo.com en www.camptoo.be (de "Website(s)"), onze online applicatie (de "App") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten"). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "Relevante Wetgeving").

Jonger dan 16 jaar
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website, App en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens
Om onze Website, App en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegevens" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website of App, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat je door onze Website te bezoeken en je aan te melden voor onze Diensten automatisch akkoord gaat met dit privacybeleid. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij niet de service bieden die nodig is om de overeenkomsten tot stand te laten komen. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze Website, App en Diensten hebben wij de volgende persoonlijke gegevens van jou nodig:
- Je naam
- Je leeftijd
- Je geboortedatum
- Je geslacht
- Je adresgegevens
- Je telefoonnummer
- Je e-mailadres
- Je IP-adres
- Een foto waar je herkenbaar op staat
- Je betaalgegevens
- Je rijbewijsnummer
- Je nationaliteit

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website of App gebruikt, zoals:
- De naam van de browser die je gebruikt
- Het besturingssysteem dat je gebruikt
- De serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt
- Het merk en type van het apparaat dat je gebruikt
- Je reisbestemming
- Je reismotivatie
- Het aantal reizigers
- De reisperiode
- Je voertuiggegevens
- Informatie over verzekeringen die je via onze Website of App afsluit
- Je profielbeschrijving
- Je verzonden en ontvangen berichten

Login
Op je account slaan we de volgende gegevens op: wachtwoorden (versleuteld) en de gebruikersnaam. Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook - voor het gebruiksgemak van je eigen account - de gegevens van eerdere bestellingen.

Social media
Als je social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wij gebruiken dit bijv. om gerichte marketing in te zetten op doelgroepen die vergelijkbaar zijn met mensen als jij: als jij onze dienst leuk vindt, vindt iemand anders die vergelijkbare interesses of eigenschappen heeft dat misschien ook. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op je social media-account. Als je aangeeft een artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op je social media-account als je bent ingelogd. Als je op een webpagina terecht komt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Marktonderzoek
Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor het marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Camptoo Nederland B.V.. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld. Ook zonder expliciet om je gegevens te vragen kunnen we jouw gegevens gebruiken om middels data-analyse tot een beter begrip van onze gebruikers en hun wensen te komen.

Analyse van communicatie
We kunnen je communicatie op het platform bekijken, beoordelen, analyseren of scannen om redenen zoals klantenondersteuning, risicobeperking, fraudepreventie, productontwikkeling, naleving van de regelgeving, (strafrechtelijk) onderzoek, productontwikkeling, marktonderzoek, analyse en handhaving van onze Algemene Voorwaarden. Waar redelijkerwijs mogelijk gebruiken we geautomatiseerde methoden. We zullen jouw berichten niet bekijken, beoordelen, scannen of analyseren om je marketingberichten van derden te sturen en we zullen geen beoordelingen of analyses van deze berichten verkopen.

Prijsvragen
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij de volgende gegevens van jou: Voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Nieuwsbrief
Camptoo Nederland B.V. biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het double opt-in systeem. Dit betekent dat je jouw toestemming door een nieuwe bevestiging verifieert. Wij vragen je om deze verificatie via een e-mail die we naar het opgegeven adres versturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Tracking Device
Sommige caravans en campers zijn door de eigenaar voorzien van een tracking device. Indien dat het geval is, is de eigenaar verplicht dit duidelijk in zijn/haar Advertentie aan te geven. Met het device kunnen gegevens worden verzameld over de locatie, snelheid, g-force, accustatus en, in sommige gevallen, het motormanagementsysteem van de caravan of camper. Deze. (persoons)gegevens kunnen door Camptoo verwerkt worden om:
- Je, indien gewenst, gepersonaliseerde diensten aan te bieden om je vakantiebeleving te vergroten;
- Je, indien gewenst, te ondersteunen tijdens je vakantie en in het gebruik van de caravan of camper;
- Pech onderweg te kunnen voorkomen, en je goed van dienst te kunnen zijn als er zich onverhoopt toch iets voordoet;
- De verhuurder inzicht geven in de status van de caravan of camper;
- Diefstal en schadegevallen te verminderen en zo de verzekeringskosten laag te houden.
De door Camptoo verzamelde (persoons)gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De hierboven genoemde persoonsgegevens zullen alleen worden gedeeld met:
- De verhuurder van de caravan of camper, en
- Eén of meerdere door Camptoo, voor de in dit privacybeleid opgesomde doeleinden, ingeschakelde verwerker(s), met welke verwerker(s) Camptoo een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker(s) voldoende waarborgen biedt/bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Boeking
Voor je boeking hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Indien nodig zullen we deze gegevens ook gebruiken voor het verwerken van eventuele omboekingen en financiële of juridische opvolging van boekingen. Bij de afwikkeling van je boeking verstrekken wij noodzakelijke persoonlijke gegevens zoals beschreven in “Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?”

Kredietwaardigheid
Om de boeking af te ronden kunnen wij gebruik maken van externe bureaus om jouw kredietwaardigheid te toetsen. Wij zullen voor de kredietwaardigheidsbeoordeling persoonlijke en niet-persoonlijke essentiële gegevens verstrekken aan 24 Rental B.V. met adres Postbus 333, 2740 AH, Waddinxveen om een kredietwaardigheidsbeoordeling voor ons uit te voeren. Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Op basis van jouw gegevens kunnen wij bepaalde besluiten automatisch nemen, bijvoorbeeld of er een boeking plaats kan vinden. Dit doen wij op basis van noodzakelijkheid: is het strikt noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met de betrokkene? Een dergelijk besluit kan voor jou als gevolg hebben dat er geen overeenkomst tot stand kan komen. Het is belangrijk dat wij zulke besluiten kunnen nemen, omdat wij anders niet onze service kunnen leveren.

Beveiliging
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:
• Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
• Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
• De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
• Geheimhoudingsverklaringen van werknemers
• Back-up’s van de gegevens

Bewaartermijn
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden.

Categorieën ontvangers Reden voor delen
Toepassingen van derden die je koppelt aan je Camptoo-account

Als je je Camptoo account koppelt aan toepassingen van derden, zoals sociale media, verzekeraars, camping platforms, kan Camptoo je gebruikersgegevens delen zodat je je Camptoo account kan koppelen.
Toepassingen van derden die u gebruikt om aan te melden bij Camptoo

Als je je aanmeldt bij een toepassing van derden met uw Camptoo account, bijv. de Facebooklogin, kan die toepassing van derden toegang krijgen tot bepaalde gebruikersgegevens.

Serviceproviders en anderen 

We gebruiken technische serviceproviders die de technische infrastructuur kunnen beheren die we nodig hebben om de Camptoo service, de inhoud en de gegevens die wij verwerken, hosten, opslaan, de website te verbeteren, beheren en bewaren. We gebruiken technische serviceproviders om ons te helpen met je, en elkaar, te communiceren. We gebruiken marketing- en reclamepartners om je meer inhoud te tonen die beter aansluit bij uw interesses, of om inzicht te krijgen in je gebruik van de Camptoo service om deze voor je te verbeteren. We kunnen persoonlijke gegevens ook delen met bepaalde marketing- en reclamepartners om je promotiemateriaal over Camptoo te sturen. We gebruiken serviceproviders uit de financiële sector om je de mogelijkheid te geven betalingen te kunnen doen, te ontvangen en door ons te administreren. We gebruiken serviceproviders uit de automobielbranche om verzekeringsoplossingen aan te bieden die de Camptoo service verbeteren, of inzicht te geven in de staat van voertuigen die worden aangeboden.

Links 

Op onze Website en in onze App kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd het privacybeleid van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent. We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen. Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:
• jouw boeking in je account bewaard blijven
• je ingelogd blijft en ongestoord gebruik kan maken van onze dienst
• je veilig gebruikt maakt met de website van Camptoo Nederland B.V.
• je reviews kunt lezen en schrijven
• de website snel is
• we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen
• we verbeteringen kunnen testen
• we je persoonlijk kunnen adviseren op basis van wat je eerder hebt gekocht en/of bekeken
• je producten kunt delen via social media zoals Facebook en Google
• je optimale lokale informatie krijgt.
• we je uit kunnen sluiten van advertenties van Camptoo als je al bij ons adverteert of huurt.
Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed

Specifieke verwerkers om uit te lichten
Camptoo gebruikt vele verwerkers, maar specifiek vestigen we graag je aandacht op twee van deze partijen en hoe zij jouw persoonsgegevens kunnen gebruiken als je gebruik maakt van onze website, namelijk Google en Facebook (Meta). Je kunt hier het privacybeleid van Google lezen, en hier het privacybeleid van Facebook.

Doorgifte
Waar mogelijk zullen wij jouw gegevens verwerken binnen de Europese Unie. We zullen jouw gegevens alleen buiten de Europese Unie verwerken, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens. Wij zullen jouw gegevens nooit doorgeven aan andere landen of andere partijen dan hierboven beschreven.

Wijziging van het privacybeleid
Wij kunnen dit privacybeleid aanpassen. Als wij het privacybeleid in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website en in onze App plaatsen samen met het nieuwe privacybeleid. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan regelmatig de Website te bezoeken en dit privacybeleid regelmatig te herzien.

Jouw rechten
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
• Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
• Je mag ons vragen om correctie, beperking of het verwijderen van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
• Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
• Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over het privacybeleid kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Camptoo Nederland B.V.
Binckhorstlaan 36 M1.18
2516BE Den Haag
KvK-nummer: 74608037
support@camptoo.nl