Camptoo voorwaarden voor doorverwijzingen

Via het Camptoo doorverwijsprogramma (het “Camptoo doorverwijsprogramma”) kunnen geregistreerde Camptoo gebruikers (een "Camptoo Gebruiker") tegoed verdienen die als korting dient op de kosten van een Camptoo boeking.

Om deel te nemen aan het Camptoo doorverwijsprogramma moeten Camptoo Gebruikers akkoord gaan met deze voorwaarden, die deel uitmaken van de Camptoo Algemene Voorwaarden. Zowel deze Voorwaarden, als de Camptoo Algemene Voorwaarden zijn dus van toepassing op iedere overeenkomst die in het kader van het Camptoo doorverwijsprogramma tot stand komt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Termen die hier niet worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in de Camptoo Algemene Voorwaarden.

1. Hoe kun je Camptoo tegoed verdienen

Camptoo Gebruikers kunnen tegoed verdienen als:
a. Een vriend van een Camptoo Gebruiker klikt op zijn doorverwijslink om daarmee een geldig Camptoo account aan te maken die voldoet aan onze servicevoorwaarden; en
b. De bedoelde vriend een betaalde reservering heeft.

2. Hoogte Camptoo tegoed

De verwijzende Camptoo Gebruiker zal worden gecrediteerd met het in het begeleidende promotiemateriaal beschreven tegoed. Camptoo Gebruikers kunnen een maximum tegoed van €2.000,- verdienen per account.

3. Kwalificatie reservering

a. De reservering moet worden geboekt en betaald via het Camptoo platform; en
b. De verwijzende Camptoo Gebruiker mag niet de huurder of verhuurder van de betaalde reservering zijn; en
c. De verwezen vriend moet de reis voltooien voordat de verwijzende Camptoo Gebruiker het tegoed kan ontvangen.

4. Tegoed gebruiken

a. Tegoed wordt automatisch bijgehouden voor iedere Camptoo Gebruiker.
b. Het Tegoed moet binnen één jaar vanaf de datum van afgifte gebruikt worden voor een reservering bij Camptoo. Na één jaar zal het tegoed dus verlopen.
c. Tegoed kan niet overgedragen of geruild worden voor geld.
d. Een Camptoo Gebruiker mag geen tegoed verdienen door het creëren van meerdere accounts op Camptoo. Tegoed dat is opgebouwd in meerdere Camptoo accounts kan niet gecombineerd worden (op één Camptoo account).

5. Delen doorverwijs link

a. Het Camptoo doorverwijsprogramma mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
b. Doorverwijslinks mogen alleen gedeeld worden met de persoonlijke relaties van een Camptoo Gebruiker, welke relaties het zullen waarderen om deze uitnodiging te ontvangen.
c. Doorverwijslinks mogen niet gepubliceerd of verspreid worden zonder redelijke basis om te geloven dat de meeste ontvangers persoonlijke vrienden zullen zijn.

6. Doorverwezen vrienden

Doorverwezen vrienden die zich hebben aangemeld met een geldige doorverwijslink of coupon code zullen ook een korting krijgen op hun eerst betaalde reservering. De standaardkorting hierbij is €25,- (of het equivalent in de plaatselijke valuta * als we deze ondersteunen), maar deze kan variëren als de genoemde vriend zich heeft aangemeld als onderdeel van een speciale promotie. Wisselende kortingen en aanvullende voorwaarden worden in de uitnodiging of in het bijbehorende promotiemateriaal vernoemd.

7. Meerdere doorverwijzingen

Een doorverwezen vriend mag van slechts één doorverwijslink gebruik maken. Als een doorverwezen vriend meerdere doorverwijslinks ontvangt van meerdere Camptoo Gebruikers, ontvangt alleen de Camptoo Gebruiker wiens doorverwijslink de genoemde vriend gebruikt heeft, het tegoed behorend bij die doorverwijslink.

8. Nietigheid

Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, zal een dergelijke bepaling (of een deel daarvan, die het nietig of vernietigbaar maakt) geschrapt worden. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

9. Beëindiging en verandering

a. Camptoo mag het Camptoo doorverwijsprogramma, of de mogelijkheid van een Camptoo Gebruiker om te participeren in het doorverwijsprogramma, op elk moment stopzetten, om welke reden dan ook. Indien Camptoo besluit tot een (gedeeltelijke) stopzetting van het Camptoo doorverwijsprogramma dan zal dit minimaal één kalendermaand van tevoren aangekondigd worden op de Camptoo-website (www.camptoo.nl), -toepassingen en -diensten, of gecommuniceerd worden aan de betreffende Camptoo Gebruiker.  
b. Camptoo behoudt zich het recht voor om accounts te schorsen of tegoed te verwijderen indien er het vermoeden is van mogelijk misbruik.
c. Camptoo behoudt zich het recht voor om de activiteiten van Camptoo Gebruikers en doorverwezen vrienden rondom het doorverwijsprogramma te onderzoeken. Bij (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik of misbruik behoudt Camptoo zich het recht voor om accounts te blokkeren, schorsen of te wijzigen.

10. Wijziging van de voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Als we deze voorwaarden wijzigen, zullen wij de wijzigingen plaatsen op de Camptoo-website (www.camptoo.nl), -toepassingen en -diensten. De wijzigingen zullen ingaan na deze plaatsing. Verdere deelname aan het Camptoo doorverwijsprogramma na wijziging van deze voorwaarden, wordt gezien als instemming met deze wijziging.

* De lokale valuta van de Camptoo Gebruiker wordt berekend aan de hand van een systeembreed tarief, bekend als de basis wisselkoers, voor het omrekenen van valuta met behulp van gegevens uit een of meer derde partijen, zoals OANDA. We actualiseren de basis wisselkoers regelmatig, maar het kan zijn dat deze niet identiek is aan de real-time marktrente.

Hulp nodig?

Bel ons op: +31 85 208 3736


ma - za van 09:00 tot 17:30 uur

Veelgestelde vragen ›

© 2014 - 2022 - Camptoo NL B.V. - KVK 74608037 - BTW NL859966252B01