Helaas kan het gebeuren dat er tijdens een (ver)huurperiode schade ontstaat. Indien dit gebeurt is het zeer belangrijk om de situatie zo goed mogelijk op te lossen. Graag leggen wij je uit wat de schadeprocedure is die wij hanteren.

Nadat de huurder is teruggekomen van vakantie en de camper/caravan bij de eigenaar heeft ingeleverd wordt de ontstane schade transparant gecommuniceerd tijdens de inname. Hierbij wordt er aandacht besteed aan:

  • Het bekijken en bespreken van de schade
  • Het fotograferen van de schade
  • Het volledig invullen van het overdrachtsformulier, noteer hierbij dat er schade is ontstaan, wat voor schade het is en waar de schade zich op het voertuig bevindt
  • Zowel de eigenaar als de huurder ondertekenen het volledig ingevulde overdrachtsformulier

Hoe nu verder?

De eigenaar van de camper/caravan brengt het voertuig naar de garage waar een specialist de schade zal repareren. Wij zullen de schadeafhandeling verwerken nadat wij van de eigenaar van de camper/caravan een reparatiefactuur en betaalbewijs van de schadereparatie hebben ontvangen. Op deze reparatiefactuur staan de definitieve kosten voor de reparatie vermeld welke wij na goedkeuring van ons zullen verrekenen met de borg.

Hoe werkt het uitbetalen van de huurder en/of eigenaar?

De definitieve reparatiekosten van de schade zullen bij de huurder in rekening worden gebracht tot aan het eigen risico van per gebeurtenis. De eigenaar zal de reparatiekosten ontvangen zodra het voertuig gerepareerd is.