Camptoo zal, wanneer er een conflict voordoet tussen huurder en verhuurder, bemiddelen tussen beide partijen. Daarnaast houden wij de borg in beheer, regelen we de afhandeling van naheffingen en eventuele schades zoals aangegeven op het overdrachtsformulier.

Camptoo kan worden gezien als de schakel tussen huurder en verhuurder. Camptoo biedt dus niet zelf campers/ caravans aan en is geen eigenaar, maar is een platform waarop huurder en verhuurder elkaar kunnen vinden. Hierdoor is Camptoo géén partij bij de verhuurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Indien de verhuurder of de huurder zijn verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan is dat een zaak tussen de betreffende huurder en de betreffende verhuurder en kan Camptoo daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Meer informatie over de positie van Camptoo is te vinden in onze algemene voorwaarden onder artikel 11